En lokal revisor med goda resurser

Lidheds Revisionsbyrå är ett familjeföretag som finns i Huskvarna. 
Vi har specialiserat oss inom framförallt tre olika områden. 
Dessa är redovisning, revision och rådgivning.

Våra kunder är små och medelstora företag i Jönköping och Huskvarna med omnejd. Vi är och tänker förbli ett litet fristående kunskapsföretag vilket ger oss möjlighet till nära kontakt med dig som kund

Läs mer om våra tjänster ››

Våra tjänster

Lidheds Revisionsbyrå hjälper företag från idé till lönsam verksamhet
genom redovisning, revision och rådgivning.

 

Rådgivning

Vi har bred och djup erfarenhet av ekonomi- och ledarfrågor och kan därför vara en nyttig samarbetspartner att "bolla" idéer och uppslag med.

Läs mer ››

Redovisning

Lägger du ner mycket tid på pappersarbete, tid som du hellre hade velat lägga på din egentliga arbetsuppgift? Vi har en lösning på detta problem!

Läs mer ››

Revision

Det är av yttersta vikt att ett företags situation är korrekt redovisad. Framförallt för ägaren men även för långivare, anställda, kunder, leverantörer, stat och kommun.

Läs mer ››

Elektronisk fakturahandering

Med hjälp av elektronisk fakturahantering blir hanteringen av dina leverantörsfakturor åtskilligt enklare och betydligt mer effektiv.

Läs mer ››

Nyheter & aktuellt

 

Välj en dags karens i sjukförsäkringen

För dig som driver din verksamhet som enskild firma eller handelsbolag är det möjligt att välja hur många karensdagar du vill ha i sjukförsäkringen.

Läs mer...

Fler kan få ersättning för höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för del av den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå.
Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer och nya ansökningsrutiner.

Syftet med ersättningen för höga sjuklönekostnader är att arbetsgivare ska våga anställa. Det gäller särskilt små eller nyetablerade arbetsgivare där sjukfrånvaro kan bli en ekonomisk risk.
 
Ersättningen beräknas utifrån olika nivåer, så kallade karensnivåer. Vilken karensnivå arbetsgivaren kommer upp i beror på hur stora årliga lönekostnader han har. Den högsta ersättningen som går att få är 250 000 kr om året.
 
Från årsskiftet har även rutinerna för ansökan om ersättningen ändrats. Det som är nytt är att arbetsgivaren varje månad lämnar uppgift om sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan arbetsgivarens lönekostnader och sjuklönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknar Försäkringskassan en gång per år om arbetsgivaren har rätt till ersättning och i så fall hur mycket. Om Försäkringskassan beslutar att arbetsgivaren har rätt till ersättning får arbetsgivaren in ersättningen på sitt skattekonto.
 
I början av år 2016 har Försäkringskassan hela beräkningsunderlaget för år 2015 och kan då utreda och besluta om arbetsgivaren har rätt till ersättning för sjuklönekostnader.

Ansökan om förskott
En arbetsgivare kan ansöka om ersättning i förskott från Försäkringskassan. Möjligheten finns för att små eller nyetablerade arbetsgivare inte ska behöva ligga ute med pengar för höga sjuklönekostnader en längre tid.

Försäkringskassan beslutar löpande om utbetalningar i förskott. När en arbetsgivare fått ersättning i förskott kan en ny förskottsansökan prövas tidigast efter tre månader från den dag då den senaste ansökan kom in till Försäkringskassan.

Exempel
Efter en sammanställning av uppgifter om sjuklönekostnader och lönekostnader som Försäkringskassan månadsvis har fått från Skatteverket har en arbetsgivare en lönekostnad på 2 miljoner kr och en sjuklönekostnad på 22 000 kr för 2015. Under första kvartalet år 2016 gör Försäkringskassan följande beräkning:

Karensnivå: 0,5 %
Belopp att dra ifrån sjuklönekostnaden:
10 000 kr (0,005 x 2 000 000)
Belopp som betalas ut:
12 000 kr (22 000 - 10 000)

Ersättningen krediteras arbetsgivarens skattekonto så fort Försäkringskassan har beslutat om rätten till ersättningen.

Källa: www.forsakringskassan.se

Läs mer...

Uppdragsanmälan till Skatteverket

En redovisningskonsult, revisor eller skatterådgivare som är medlem i SRF eller FAR, kan idag göra en Uppdragsanmälan till Skatteverket för att meddela vilka handlingar som medlemmen hjälpt till att upprätta.

Syftet med Uppdragsanmälan är att kunna styrka kvaliteten i inlämningsuppgifterna och vara till nytta främst för kundföretagaren.

Om skatteverket vet vilka företag som tagit professionell hjälp med sina deklarationer så kan de istället sätta in sina granskningsresurser där det finns större risk för fel. Uppdragsanmälan är frivillig att lämna och det ska alltid finnas en överenskommelse mellan redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren och kundföretaget. När en Uppdragsanmälan lämnas till Skatteverket anger som exempel redovisningskonsulten, vilket kundföretag anmälan gäller och vilka inlämningsuppgifter där kvaliteten i redovisningen kan säkerställas. De uppgiftstyper som är aktuella i Uppdragsanmälan är deklarationer som rör moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och punktskatter samt kontrolluppgifter och periodiska sammanställningar.

Kommer inlämningsuppgifter som anmäls via Uppdragsanmälan att granskas mer noggrant? Svaret är nej, Skatteverkets granskningsarbete kommer att genomföras enligt deras normala rutiner precis som tidigare. Syftet är istället att kunna fokusera granskningsarbetet på inlämningsuppgifter där det finns större risk för fel. För företag som tar professionell hjälp med sina deklarationer via en medlem hos SRF eller FAR blir Uppdragsanmälan en tydlig kvalitetsstämpel på inlämningsuppgifterna.

Källa: SRF Företagsaktuellt nr 2 2015

Läs mer...