May
03

Egen skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den 4 maj räknas ränta.

‹‹ Tillbaka